ALBENDAZOLE

Mô tả

  • Thuốc tẩy giun sán
  • Thuốc có phổ diệt nội ký sinh rộng