24 kháng sinh cấm sử dụng trong nuôi trồng thủy sản

24 loại hóa chất kháng sinh cấm sử dụng trong sản xuất kinh doanh động vật thủy sản theo Thông Tư số 10/2016/TTBNNPTNT của Bộ NN&PTNT: ✶ Cloramphenicol ✶ Chloroform Chlorpromazine ✶ Dimetridazole ✶ Colchicine ✶ Dapsone ✶ Dimetridazole ✶ Metronidazole ✶ Nitrofuran (bao gồm cả Furazolidone) ✶ Ronidazole ✶ Green Malachite ✶ Ipronidazole ✶ […]

Xem Ngay