NHÓM KHÁNG SINH CHO TÔM CÁ

Mô tả

NHÓM KHÁNG SINH CHO TÔM CÁ

STT TÊN SẢN PHẨM QUY CÁCH HL GIÁ / KG
1 OXYTETRA gói 1 kg / thùng 25 kg 65%           350,000
2 OXYTETRA gói 1 kg / thùng 25 kg 80%           400,000
3 COLISTIN SULPHATE thùng 25 kg 65%           450,000
4 AMOXICILIN thùng 5 kg / thùng 25 kg 65%           650,000
5 NORFLOX thùng 25 kg 75%           680,000
6 CIPRO thùng 5 kg / thùng 25 kg 65%           680,000
7 ENRO thùng 5 kg / thùng 25 kg 65%           680,000
8 CEPHALEXIN thùng 25 kg 80%        1,150,000
9 CEFTIOFUR lon 1 kg 90%        2,600,000
10 ERYTHROMYCINE (trắng hoặc đỏ) lon 1 kg 90%        1,250,000
11 ERYTHROMYCINE (hồng) lon 1 kg 80%        2,000,000
12 AZITHROMYCIN lon 1 kg 80%        2,000,000
13 FLOPHENICOL lon 1 kg 75%        1,550,000
14 IVERMECTIN lon 1 kg 75%        2,000,000
15 SULFADIAZINE thùng 25 kg 75%           450,000
16 SULFAMONOMETHOXINE lon 1 kg 75%        1,500,000
17 TRIMETHOPRIM thùng 25 kg 75%           500,000
18 GENTAMYCINE lon 1 kg 70%        2,000,000
19 LEVO lon 1 kg 75%        1,200,000
20 RIFAMYCINE lon 1 kg 80%        2,000,000

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “NHÓM KHÁNG SINH CHO TÔM CÁ”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.