NHÓM KHÁNG SINH NGUYÊN LIỆU

Mô tả

NHÓM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT THUỐC

STT TÊN SẢN PHẨM XUẤT XỨ QUY CÁCH
1 AMOXICILLIN SODIUM STERILE India 10 Kg/Thùng
2 AMOXICILLIN TRIHYDRATE MICRONISED India 25 Kg/Thùng
3 AMOXICILLIN TRIHYDRATE POWDER China 25 Kg/Thùng
4 AMPICILLIN SODIUM STERILE India 10 Kg/Thùng
5 AMPICILLIN TRIHYDRATE MICRONISED India 25 Kg/Thùng
6 AMPICILLIN TRIHYDRATE POWDER China 25 Kg/Thùng
7 ANALGIN China 25 Kg/Thùng
8 APRAMYCIN SULPHATE China 10 Bou/Thùng
9 BROMHEXINE HCL India 25 Kg/Thùng
10 BUTAFOSFAN China 25 Kg/Thùng
11 CALCIUM GLUCONATE China 25 Kg/Thùng
12 CEFOTAXIME  SODIUM STERILE India 10 Kg/Thùng
13 CEFALEXINE MONOHYDRATE POWDER India / China 25 Kg/Thùng
14 CEFTIOFUL HCL China 1 Kg/Lon
15 CEFQUINOME SULFATE MICRONIZED China 1 Kg – 2 Kg/Lon
16 CHLORTETRACYCLINE HCL China 25 Kg/Thùng
17 COLISTIN SULPHATE China 20 Kg/Thùng
18 DEXAMETHASONE ACETATE China 0.5 Kg/Lon
19 DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE China 0.5 Kg – 1 Kg/Lon
20 DIAVERIDINE HCL China 25 Kg/Thùng
21 DOXYCYCLINE HYCLATE China 25 Kg/Thùng
22 ERYTHROMYCIN THIOCYANATE China 20 Kg/Thùng
23 FENBENDAZOLE China 25 Kg/Thùng
24 FLORFENICOL China 25 Kg/Thùng
25 FLUMEQUINE BASE China 25 Kg/Thùng
26 FLUMEQUINE SODIUM China 25 Kg/Thùng
27 FLUNIXIN MEGLUMINE China 25 Kg/Thùng
28 GENTAMYCIN SULPHATE STERILE China  5 Bou/Lon
29 IVERMECTIN China 1 Kg/Lon
30 KANAMYCIN MONO SULPHATE China 19,7 Kg/Thùng
31 LEVAMISOLE HCL China 25 Kg/Thùng
32 LINCOMYCIN HCL China 20 Bou/Thùng
33 LIDOCAINE HCL India 25 Kg/Thùng
34 MARBOFLOXACIN China 1 Kg/Lon
35 NEOMYCIN SULPHATE China 20 Bou/Thùng
36 NORFLOXACIN BASE China 25 Kg/Thùng
37 NORFLOXACIN HCL China 25 Kg/Thùng
38 NYSTATIN Romania
Czech Republic
100 Bou/Thùng
39 OXYTETRACYCLINE BASE China 25 Kg/Thùng
40 OXYTETRACYCLINE HCL China 25 Kg/Thùng
41 PARACETAMOL China 25 Kg/Thùng
42 PENICILLIN G BENZATHINE China 20 Bou/Thùng
43 PENICILLIN G POTASSIUM STERILE China 18 Kg/Thùng
44 PENICILLIN G PROCAINE STERILE China 20 Bou/Thùng
45 PIPERAZINE CITRATE India 25 Kg/Thùng
46 PRAZIQUANTEL China 25 Kg/Thùng
47 SPECTINOMYCIN HCL China 20 Kg/Thùng
48 SPIRAMYCIN ADIPATE China 25 Kg/Thùng
49 STREPTOMYCIN SULPHATE ORAL China 20 Bou/Thùng
50 STREPTOMYCIN SULPHATE STERILE China 5 Bou/Lon
51 SULPHACHLOROPYRIDAZINE SODIUM China 25 Kg/Thùng
52 SULPHADIAZINE BASE China 25 Kg/Thùng
53 SULPHADIAZINE SODIUM China 25 Kg/Thùng
54 SULPHADIMETHOXINE BASE China 25 Kg/Thùng
55 SULPHADIMETHOXINE SODIUM China 25 Kg/Thùng
56 SULPHADIMIDINE BASE China 25 Kg/Thùng
57 SULPHADIMIDINE SODIUM China 25 Kg/Thùng
58 SULPHAGUANIDINE China 25 Kg/Thùng
59 SULPHAMETHOXAZOLE India 25 Kg/Thùng
60 SULPHAMONOMETHOXINE SODIUM China 25 Kg/Thùng
61 SULPHAQUINOXALINE SODIUM China 25 Kg/Thùng
62 TETRACYCLINE HCL China 25 Kg/Thùng
63 THIAMPHENICOL China 25 Kg/Thùng
64 TIAMULIN FUMARATE Bulgaria / China 15 Kg – 25 Kg/Thùng
65 TILMICOSIN BASE China 20 Kg/Thùng
66 TILMICOSIN PHOSPHATE China 15 Kg – 20 Kg/Thùng
67 TOLTRAZURIL China 1 Kg/Lon
68 TRIMETHOPRIM MICRONIZED China 25 Kg/Thùng
69 TRIMETHOPRIM POWDER China 25 Kg/Thùng
70 TYLOSIN BASE China 20 Kg/Thùng
71 TYLOSIN TARTRATE INJECTION Bulgaria 25 Kg/Thùng
72 TYLOSIN TARTRATE NORMAL Bulgaria 25 Kg/Thùng
73 TYLOSIN TARTRATE ORAL Bulgaria 25 Kg/Thùng
74 TYLVALOSIN ( Acetylisovaleryltylosin Tartrate ) China 10 Kg/Thùng